Gode råd om forebyggelse af tryksår

TRYKSÅR

Tryksår er en smertefuld tilstand som hvert år rammer mange mennesker, specielt den ældre del af befolkningen. Dette skyldes primært at deres bevægelsesevne er indskrænket. Kørestolsbrugere er særdeles udsatte og det er dem vi vil koncentrere os om på de følgende sider. De faktorer der forårsager tryksår kan vi inddele i indre og ydre faktorer, men det er ofte kombinationen af begge der forårsager tryksår. Med et øget fokus på og en større kompentence indenfor området håber vi at antallet af tryksår kan reduceres. Tryksår kan opstå på alle dele af kroppen, men der er nogle punkter som er mere udsatte end andre. Områder hvor der er lidt fedtvæv mellem knoglen og huden er områder med høj risiko. Følgende områder er af erfaring særligt udsatte for tryksår:
 • Sædeknoglerne
 • Ydersiden af hofterne
 • Korsbenet
 • Halebenet
 • Hælene
 • Baghovedet og ørene
 • Skulderbladene
 • Albuerne
 • Trykfordeling
For at reducere tryk og forebygge tryksår er det vigtigt at man minimerer trykket på de udsatte områder. For en kørestolsbruger er det især sædeknoglerne der er udsatte.

Fokuspunkter

 • Fordel vægten over så stort et område som muligt
 • Udsatte områder skal have god aflastning – specielt sædeknoglerne
 • Reducer skævheder
Det er yderst vigtigt, at brugeren synker ned i puden. Denne skal derfor have en vis blødhed og højde, sådan at sædeknoglerne kan synke ned og der på den måde altid er aflastende materiale under dem. Af den grund er alle vores puder mindst 8 cm høje og har en høj bæreevne.

Varme/Fugtighed

Risikoen for tryksår reduceres, hvis man tilstræber en normal temperatur og fugtighed på brugerens hud (mikroklimakontrol). For passive brugere der ikke har mulighed for stillingsændring er det af stor betydning, at tekstilerne tæt på kroppen er åndbare. Med øget ventilation beholder huden sin elasticitet og modstandskraft og brugeren kan sidde tørt og behageligt.

Studier foretaget af EPUAP (European Pressure Ulcers Advisory Panel) konkluderer at hudens egenskaber bedst opretholdes ved 28-32°C. Allerede ved 35°C svækkes hudens modstandskraft mod ydre påvirkninger som tryk og dermed øges faren for tryksår.

Fokuspunkter

 • Inkontinens – inkontinensbetræk er som oftest ikke åndbare og lagrer varme og fugtighed.
 • Yderbetræk – brug åndbare tekstiler
 • Beklædning – undlad at bruge bomuld, da dette ikke er særlig åndbart.
 • Varier siddestillingen – indfør gode rutiner
Vores yderbetræk er lavet af særdeles åndbare tekstiler med en høj grad af ventilation. Som standard benytter vi et 3D tekstil i 100% polyester.

I vores Temp °C og ClimaTherm produkter er de mikroklimatiske egenskaber forstærket ved at vi har tilført PCM (Phase Change Material), som sørger for temperaturstabilitet i overfladen. Dette forebygger temperaturstigninger, som nedbryder huden og det underliggende vævs modstandskraft og elastiske egenskaber.

Variation af siddestilling

Tryksår kan udvikles i løbet af 1-2 timer. Derfor er det at stor betydning at brugere som er i farezonen for tryksår hyppigt varierer deres siddestilling. Kan de ikke dette selv eller kan de ikke give udtryk for det, er det yderst vigtigt at pårørende og personale ændrer stilling for brugeren.
Det er vigtigt at man lærer hjælpemidlerne/ kørestolen at kende, således at man kan benytte dem aktivt til at reducerer og forandre trykket.

Kurser og seminare

Vi har flere dygtige ergoterapeuter og foredragsholdere, som holder kurser og seminarer i ind- og udland om temaer som kørestol, siddestilling, tryksår mm.

Kontakt os for mere information om vores kurser og seminarer.


Alu Rehab ApS  |  Kløftehøj 8  |  8680 Ry  |  Tel.: 87887300  |  Mail: info@My-Netti.com